Kongsi bahan: Kajian Tindakan

Semua guru yang berada di bawah pengurusan Jabatan Pendidikan Negeri Johor (JPNJ) DIWAJIBKAN melakukan kajian tindakan atau action research kerana a adalah hasrat mantan pengarah untuk memajukan kemahiran guru dan memperkasakan ilmu P&P (teaching and learning).Berikut adalah contoh yang telah siap dan contoh format kajian tindakan yang hanya perlu diisi mengikut subjek. Continue reading