Special raya dedication

Salam tak perantau ini ditujukan khas untuk ahlul bait raqam 20 di al marjon. calon-calonnya; fazlin farieza, halwani harun and siti shahlina. Video ini diproses kurang dari 5 minit. Spontan, tulus dan mulus. Pun merangkap kad raya versi video. keskes. Kembali ke studio satu!

http://youtube.com/watch?v=9ktsc7vlfQA 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *